Artikeln publicerades 7 april 2022

Ännu inget flyktingmottagande i Nordmaling

Under mars har intensivt arbete pågått för att vi ska kunna ta emot flyktingar i Nordmalings kommun. Bl.a. har Ankaret i Rundvik möblerats och utrustats.

Många har varit engagerade på olika sätt, kommunanställda såväl som privatpersoner och frivilligorganisationer.

I början av denna vecka fick kommunen information från Migrationsverket om att Nordmaling i nuläget inte är aktuellt för organiserat mottagande. Detta innebär att vi måste avvakta med fortsatta förberedelser i väntan på vidare besked.

De insatser som redan gjorts av alla parter är emellertid fortfarande viktiga eftersom läget kan förändras utan förvarning. Om eller när så sker kommer mycket att vara gjort så att vi snabbt kan dra igång arbetet igen.

Vi återkommer med information vid behov.

Tills vidare vill vi tacka alla som bidragit på olika sätt - ert stöd är ovärderligt!