Artikeln publicerades 9 maj 2022

Idag flaggar vi för Europadagen den 9 maj

Europadagen är instiftad till minne av Schumandeklarationen från den 9 maj 1950.

Schumandeklarationen var startskottet för den europeiska integrationsprocess som syftade till att bringa ett slut på krigen i Europa och som senare ledde fram till bildandet av Europeiska Unionen.