Artikeln publicerades 9 maj 2022

Mötet om Öreälvsleden

På torsdagskvällen hölls det andra offentliga mötet om Öreälvsledens framtid. Ett 25-tal personer från byarna längs älven deltog i samtalet och lyssnade intresserat när kultur- och fritidschef Paula Quinones informerade om pågående och sökta projekt.

Målsättningen är att föreningar, markägare och kommun tillsammans ska kunna möta det ökade intresset för vandring och stå rustade för att minimera slitage och ge besökarna en fin upplevelse.

Det ökade intresset för vandring ska förhoppningsvis också gynna företag och näringsidkare på landsbygden. För visst behöver vandrare både fika och sova någonstans!

Fortsättning följer.