Artikeln publicerades 10 juni 2022

Klart för nytt leaderområde med Nordmaling och Umeåregionen

Nu är det klart – Umeåregionen får möjlighet att bilda leaderområde åren 2023–2027. Med en projektbudget på 37 miljoner kronor kommer föreningar, organisationer och företag kunna söka pengar för lokala utvecklingsprojekt som bidrar till att göra Umeåregionens landsbygder ännu mer attraktiva för boende, verksamma, besökare och näringsliv.

Tallbergsbroarna

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som innebär att ideell, privat och offentlig sektor jobbar tillsammans i ett partnerskap inom ett geografiskt avgränsat område, ett så kallat leaderområde. Med hjälp av leaderområdet kan den som har idéer om lokal utveckling engagera sig och söka pengar till utvecklingsprojekt.

Idériket Umeåregionen 2030

Umeåregionens leaderområde, som tilldelats hela 37 miljoner kronor i projektbudget, omfattar kommunerna Nordmaling, Bjurholm, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs. Leaderområdet kommer heta Idériket Umeåregionen 2030 och verksamheten kan som tidigast starta upp i januari 2023. Först då kommer det vara möjligt att söka pengar från leaderområdet. Framtida projekt som beviljas pengar ska bidra till Idériket Umeåregionens lokala utvecklingsstrategi. Strategin utgår från fyra mål och insatsområden som handlar om att göra områdets landsbygder ännu mer attraktiva för boende och verksamma, att stärka inflytandet från civilsamhället och att minska områdets negativa påverkan på miljö och klimat.

Det här händer nu

Under sommaren och hösten 2022 kommer en hel del förberedande arbete göras inför leaderområdets start i januari 2023. Bland annat ska ett verksamhetskontor bildas och personal anställas. På Idériket Umeåregionen 2030:s webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. går det att hålla sig uppdaterad i leaderarbetet och läsa den lokala utvecklingsstrategin.