Artikeln publicerades 10 juni 2022

Tillförordnad kommunchef utsedd

Jonas Wallin har utsetts till tillförordnad kommunchef. Jonas har under de fem senaste åren arbetat som ekonomichef i kommunen.

Uppdraget som tf kommunchef sträcker sig över den tid som rekrytering av ny kommunchef pågår.

Jonas Wallin, tf kommunchef Nordmalings kommun