Artikeln publicerades 17 juni 2022

Sommaravtal 2022 Sektor omsorg

Avtal för sommaren 2022 har slutits för ordinarie personal och vikarier

Ordinarie personal

Sommaravtal Sektor Omsorg LSS, SäBo & Hemtjänst

Detta avtal gäller under semesterperioderna mellan vecka 25-32 Sektor Omsorg (med undantag för hemtjänsten i Gräsmyr som har förskjutit sin period år 2022 till v.26-33).

  • Ersättning för förskjuten semestervecka inom den ordinarie semesterperioden är 6.500 kronor. Ersättningen är beräknad på heltid och justeras i enlighet med aktuell tjänstgöringsgrad.
  • Ersättning för enstaka pass på helger kvalificerad övertid plus 750 kronor, för vardagar kvalificerad övertid plus 550 kronor per pass. Detta gäller i planeringsstadiet efter den 7/6 samt vid akut behov under pågående semesterperiod.
  • Ersättning som handläggs inom innevarande månad betalas ut med nästkommande lön. Övertidsersättning betalas som vanlig ut nästföljande månad.
  • Arbetsgivaren förbehåller sig rätten att avgöra när sommaravtalet träder in.

Vikarier

Sommaravtal vikarier Sektor Omsorg

Sommarvikarier som skrivit på att jobba under båda semesterperioderna under vecka 25-32 eller vecka 26-33 (gäller endast Gräsmyrs Hemtjänst år 2022) erbjuds i år en sommarbonus.

  • Jobbar du mer än 50% men mindre än 70% erbjuds du en bonus på 4000kr.
  • Jobbar du 70% eller mer erbjuds du en bonus på 8000kr

För att vara berättigad till bonus får du max vara fråvnarande 5 pass på de 8 veckor som du är schemalagd utan att bonusen påverkas. En översyn av detta görs av ansvarig Enhetschef vid sommarens slut. Bonusen betalas ut i slutet av sommaren.