Artikeln publicerades 8 augusti 2022

Riktlinjer för solceller i kulturmiljöer

Kommunstyrelsebeslut

Kommunstyrelsen har beslutat att solceller i kulturmiljö och på kulturmärkta eller inventerade byggnader tillåts i Nordmalings kommun om dessa vänds in mot gård eller bort från huvudstråk där allmänheten passerar.

Solceller i kulturmiljö ska anpassas till färgen på det tak eller den vägg där de ska fästas.