Artikeln publicerades 15 augusti 2022

Arbete på Skolgatan i centralorten inleds

Inom kort kommer Vakin tillsammans med Nordmalings kommun att påbörja ett gatuprojekt längs Skolgatan mellan Stallgatan och Strandvägen i Nordmalings centralort.

Vakin kommer att byta ut vatten- och avloppsledningar och Nordmalings kommun kommer att renovera gatan.

Arbetet startar i augusti och beräknas vara klart under våren 2023. Asfaltering beräknas ske under sommaren 2024.

Störningar

Under arbetet kommer störningar att uppstå, både vad gäller buller från entreprenadmaskinger och framkomlighet. Det kan bli så att du måste köra en omväg till och från din fastighet i samband med vägarbetet eller parkera på en tillfällig parkering under en kortare period.

Om du under arbetets gång upplever störningarna som oacceptabla så kontakta oss på Vakin så får vi komma överens om en lösning.

Ibland kan det bli kortare planerade vattenavstäningar. Dessa kommer vi att avisera via SMS minst 24 timmar innan. Kolla gärna på https://vakin.se/SMS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att ditt mobilnummer är registrerat på rätt adress .

Byggprojekt innebär ibland oförutsedda händeler som kan göra att vi måste stänga vattnet omedelbart. Ta därför som vana att under projekttiden ha en karaff eller liknande med vatten i kylen.

Besiktningar av fastigheter

Fastigheter närmast arbetsområdet kommer attt besiktas efter semestern. Dessa fastigheter får särskild information.