Artikeln publicerades 24 augusti 2022

Plattan har målats

I Nordmaling finns ett fantastiskt kajområde. Idag har 8A målat upp den sk ”Plattan” på kajen.

Eftersom plattan är stor delades den in i fem rektanglar, en för varje elevgrupp.

Arbetet inleddes med att eleverna gjorde ritningar i skala, mätte och tejpade upp konturer. Sedan målades alla ytor.

Ytan ska kännas som ett välkomnande golv som uppmuntrar till lek och samvaro.