Artikeln publicerades 28 september 2022

Lärcentrum invigt

Lärcentrum / Vuxenutbildningen som är belägen i Rundviks f.d. skola invigdes på förmiddagen.

På plats för att visa verksamheten fanns skolans elever, lärare, rektor samt studie- och yrkesvägledare.


Hanibal Tekeste klipper bandet tillsammans med Barn- och utbildningsutskottets vice ordförande Billy Moström. I bakgrunden rektor Jennie Forslund och chef för sektor Barn- och utbildning Fredrick Berglund.

På Lärcentrum finns Nordmalings kommuns verksamhet för vuxenutbildning; utbildning i svenska för invandrare (SFI) och vuxenutbildning på grundläggande nivå.

Hemkommunen ansvarar för kommunal vuxenutbildning för sina medborgare. Det innebär att det är den kommun som man är folkbokförd i som bekostar och beslutar om utbildning. Komvux är för den som behöver läsa kurser på grundläggande eller gymnasial nivå men också Lärvux och Svenska för invandrare. Man kan exempelvis läsa enstaka kurser på gymnasial nivå för att få behörighet till högskola eller en hel yrkesutbildning.

Nordmalings vuxenutbildning ingår i VästerbottensVux som är ett samarbete mellan vuxenutbildningarna i samtliga 15 kommuner i Västerbotten. VästerbottensVux anordnar gemensamt yrkesutbildningar runt om i länet, både inom yrkesvux och lärlingsvux. Tillsammans försöker vi erbjuda så brett utbud som möjligt av utbildning inom Komvux.

Enligt lag har alla som behöver behörighetskomplettera för att kunna studera vidare på universitet och högskola samt yrkeshögskola rätt till detta. Vuxenutbildningen studie- och yrkesvägledare kan hjälpa till att hitta de kurser som behöves för att bli behörig till en intressant utbildning.

Grundläggande vuxenutbildning

Den som saknar grundskola har rätt att läsa in grundskolebehörighet. Man kan läsa svenska som andraspråk på plats på Lärcentrum och det finns möjlighet att läsa kurser i bl.a. svenska, samhällsvetenskapliga ämnen och matematik på distans.

På Lärcentrum finns:

  • SFI (Utbildning i svenska för invandrare)
  • Svenska som andraspråk på grundläggande nivå
  • Äldreomsorgslyftet
  • Studieverkstan

Stöd och hjälp på Lärcentrum

På Lärcentrum finns Studieverkstan med möjlighet att få studiehandledning för den som läser kurser på distans samt stöd med studieteknik, studieupplägg etc.

Studie- och yrkesvägledning

Du som vill veta mer om studier på olika nivåer, yrken, arbetsmarknad och studiefinansiering är välkommen att kontakta oss för ett samtal med Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare.

Kontaktpersoner

Rektor Lärcentrum/Vuxenutbildningen:

Jennie Forslund
0930-140 63
jennie.forslund@nordmaling.se

Studie- och yrkesvägledare:

Sanna Öhgren
076-135 47 51
sanna.ohgren@nordmaling.se

Besöksadress: Skolgatan 36, Rundvik

https://www.nordmaling.se/bu/vuxenutbildning