Artikeln publicerades 4 oktober 2022

Nordmaling utreder LSS-boende för unga

En analys har visat att det behövs minst 6 platser på LSS-boende de närmaste två åren. Platserna är tänkta för unga som avslutat gymnasiesärskolan och är på väg ut i livet.

För att tillgodose lagkrav får socialchef i uppdrag att påbörja en förstude av ny- eller ombyggnadsprojekt av befintlig fastighet. Sektor samhällsbyggnad får uppdraget att tillsätta en projektledare. Finansiering av förstudiens resultat behöver också utredas.

Beslut i frågan fattades i sociala utskottet 2022-09-27 (dnr 2022-000415734).