Artikeln publicerades 28 oktober 2022

Nyåker: vatten- och avlopp renoveras

31 oktober inleds vatten- och avloppsarbeten i området kring Bankvägen i Nyåker. Se karta (ungefärligt område)

Arbetet beräknas pågå till årskiftet

Störningar

Under arbetet kommer störningar att uppstå, både vad gäller buller från entreprenadmaskiner
och framkomlighet.

Om ni under arbetets gång upplever störningarna som oacceptabla, kontakta oss på
Vakin så fårvi komma överens om en lösning.

Under arbetets gång kommer det att bli kortare planerade vattenavstängningar, dessa
kommer vi att avisera via SMS minst 24 timmar innan. För att kontrollera att ditt telefonnummer
finns med i vårt system eller om du villa ha mer information se mer på
vakin.se/SMS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I byggprojekt kan det ibland hända oförutsedda händelser som gör att vi måste stänga
vattnet omedelbart. Ta därför som vana att under projekttiden ha en karaff eller liknande
med vatten i kylen.

Vid frågor kontakta Vakin

Kundservice: 090-16 19 00 (kl 8 - 14)
kundservice@vakin.se