Artikeln publicerades 1 november 2022

Utdelning av reflexer och cykellysen

Häromdagen delade kommunen och polisen gemensamt ut reflexer och cykellysen och berättade om det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Poliserna Joakim Lehto och Fanny Vesterlund pratar med invånare i kommunen

Några andra aktiviteter som pågår och är återkommande är

* Trygghetsenkät i syftet är att öka tryggheten genom att ge en kompletterande bild av till kommunen och polisen om vad som behöver prioriteras.

* Grannsamverkan där grannar samverkar i nätverk för att motverka brott i bostadsområdet och öka tryggheten och trivseln i området. Ett samarbete mellan polisen och de boende som ger en ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.