Artikeln publicerades 23 februari 2023

Policy för sociala medier införs

Efter beslut i Kommunfullmäktige den 13 februari inför Nordmalings kommun en policy för sociala medier

Bakgrund

Sociala medier (Facebook, Instagram, TikTok osv) är medier vars spridning bygger på interaktion mellan människor. Det ligger i sociala mediers natur att inlägg och kommentarer formuleras attraktivt och spännande för att få ökad spridning. Är ett inlägg tillräckligt bra blir det en kedjeraktion, inlägget sprids i inte bara ett steg utan i flera eller många. För varje nytt steg ökar antalet personer som kan tänkas sprida inlägget vidare och det kan bli en explosiv tillväxt som inte kan avbrytas.

Det går dessutom aldrig i förväg att förutse vilka reaktioner som dyker upp i kommentarer till ett inlägg, det finns många exempel där diskussioner tar en helt annan vändning än man från början hade kunnat tänka sig.

Dessutom finns lagstiftning som GDPR (Dataskyddsförordningen) att förhålla sig till.

Beslut

Med anledning av ovanstående är beslut fattat som i korthet innebär att sociala medier i kommunala verksamheter ska användas på ett medvetet sätt för att inte riskera att komma i konflikt med lagstifning eller respekten för enskilda individer.

Det medför bland annat att bilder på elever, förskolebarn, brukare, omsorgstagare och andra personer inte längre ska förekomma. Det räcker inte att fotografera personer bakifrån eller maskera ansikten eftersom de ändå kommer att vara igenkännbara av närstående.

Införande

Verksamheterna håller på att informeras om beslutet och policyn beräknas vara helt införd inom några veckor.

Frågor besvaras av:
Jakob Norstedt, kommunikatör
E-post: kommunikator@nordmaling.se