Artikeln publicerades 2 mars 2023

** Inställt *** Grannsamverkan - informationsmöte

Mötet 20 april är inställt.

Information på Oasen.

Grannsamverkan bygger på ett samarbete mellan polisen och de boende för att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet.

Grannar i samverkan i nätverk håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Med ökad uppmärksamhet kan en möjlig gärningsman upptäckas lättare.

Kontaktombud

Kontaktombud utses inom bostadsområden som är en länk mellan polis/kommun och de boende. Kontaktombudet delar ut information om grannsamverkan i bostadsområdet för att ta reda på vilka som är intresserade av att delta. Polisen informerar om händelser som är aktuell för grannsamverkan som skickas ut via mail till kontaktombud, som i sin tur skickar ut det till grannarna.

Information om att bli kontaktombud och starta grannsamverkan

Kommunpoliserna informerar och ger kunskaper om hur grannsamverkan fungerar, samt vad som är viktigt i det fortsatta arbetet med att öka tryggheten och förebygga brottslighet. Kontaktombud och grannar inbjuds till information om grannsamverkan. Kontaktombudet informerar sina grannar om möjligheten att delta på informationsmötet som hålls på Oasen.

Mötet är inställt.

Ann-Sofie Appelblad
Samordnare BRÅ Nordmaling
E-post: ann-sofie.appelblad@nordmaling.se
Telefon 0930-143 76.