Artikeln publicerades 3 maj 2023

Nordmalings Kommun och Nimbnet elektrifierar tunga skogstransporter

Nordmalings kommun säljer mark vid Strandvägen intill godsterminalen i Rundvik till Nimbnet som ska sätta upp en laddstation för tunga elektrifierade transporter, till exempel till och från SCAs sågverk i Rundvik.

SCA tillsammans med forskningsinstitutet Skogsforsk testar att använda elektriska timmerlastbilar kopplat till pappersbruket i Obbola. Dessutom planerar SCA och Holmen ett nytt gemensamt sågverk placerat nära laddstationen vilket kan öppna för ytterligare möjligheter till elektrifiering.

Laddstationen som ligger nära E4, såväl som järnväg och djuphamn, är i första hand byggd för tunga lastbilstransporter men även andra fordon som personbilar, lätta lastbilar och bussar kan laddas.

Med sju laddpunkter och en total effekt på 1,5 MW, blir den nya stationen den största snabbladdstationen i kommunen. Stationen har utrustning från Kempower med adaptiv spänningsreglering vilket möjliggör kontinuerlig laddning med upp till 350 kW. Stationen byggs med stöd av Energimyndigheten som en regional pilot för elektrifiering av tung trafik.

Nimbnets nya station blir en del i Virtas laddnätverk som kopplar samman stationen i Nordmaling med 70 000 laddstationer i 34 länder. Stationen kommer att börja byggas i juni och vara färdig att invigas i maj 2024.

Kontakt:
Nordmalings kommun
Conny Nordendahl, näringslivsutvecklare
Tel: 073-0345550
Epost: conny.nordendahl@nordmaling.se

Andreas Nyman, bygg- och miljöchef
Tel: 076-1297580
Epost: andreas.nyman@nordmaling.se

Nimbnet
Elias Ek
Tel. +886916074767
Epost: elias.ek@nimbnet.net