Artikeln publicerades 6 juni 2023

Bo Sundkvist är Årets Nordmalingsbo 2023

Bo Sundkvist får utmärkelsen för sitt aldrig sinande engagemang där han med mångårigt arbete i föreningar och styrelser främjat utvecklingen av såväl kommunen som sin hemby Öre vid Öreälvens mynning.

Bo Sundkvist, Årets Nordmalingsbo 2023

I Öre har Bo bidragit till att förbättra älvens fiskebestånd och miljö samt med nättingfiske bevarat ett viktigt kulturarv.

För hela Nordmalings kommun har han varit engagerad i företagsutveckling, i hembygdsföreningar såväl som i Lions och PRO.

Bo Sundkvist fick utmärkelsen, ett diplom samt 8000 kr, av Kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson vid Nationaldagsfirandet i på Vallen, Nordmaling.

Årets Nordmalingsbo 2023 Bo Sundkvist tillsammans med Kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson