Artikeln publicerades 28 juni 2023

Eldningsförbud upphör

Länsstyrelsen Västerbotten har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Västerbottens län. Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets kommuner och räddningstjänster. Brandrisken har minskat, men det är fortfarande torrt i markerna på vissa håll. Det är viktigt att du håller dig uppdaterad om eventuellt eldningsförbud på den plats du befinner dig (via vår/kommunens webbplats). Förbud kan införas och upphävas beroende på olika lokala förutsättningar.

Ladda ner MSB:s app Brandrisk ute för att hålla dig informerad om brandrisk och eventuella eldningsförbud Länk till annan webbplats.