Artikeln publicerades 10 augusti 2023

Information om Grannsamverkan

Den 6 september kl. 18.30 - 20 i Oasen, Stallgatan 14 i Nordmaling

Nordmalings kommuns brottförebyggande råd informerar om möjligheten att starta grannsamverkan i ditt bostadsområde.

Vad är grannsamverkan?

Grannsamverkan är en metod som bygger på ett samarbete mellan polisen och de boende i syftet att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet. Det handlar främst om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder, samt göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet.

Metoden går ut på att grannar i samverkan i nätverk håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Med ökad uppmärksamhet kan en möjlig gärningsman upptäckas lättare.

Kontaktombud

Kontaktombud utses inom bostadsområden som är en länk mellan polis/kommun och de boende. Kontaktombudet delar ut information om grannsamverkan i bostadsområdet för att ta reda på vilka som är intresserade av att delta. Polisen informerar om händelser som är aktuell för grannsamverkan som skickas ut via mail till kontaktombud, som i sin tur skickar ut det till grannarna.

Intresse att bli kontaktombud och starta grannsamverkan

Kommunpoliserna informerar och ger kunskaper om hur grannsamverkan fungerar, samt vad som är viktigt i det fortsatta arbetet med att öka tryggheten och förebygga brottslighet. Kontaktombud och grannar inbjuds till information om grannsamverkan. Kontaktombudet informerar sina grannar om möjligheten att delta på informationsmötet.

Anmäl deltagande på informationsmötet senast 31/8 till

Ann-Sofie Appelblad, samordnare BRÅ.
E-post: ann-sofie.appelblad@nordmaling.se