Artikeln publicerades 21 september 2023

Socialchefsdagarna nästa vecka - Nordmaling presenterar helhetsmodell för kvalitetsarbete i socialtjänsten

Vid Socialchefsdagarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 27 - 29 september i Karlstad presenterar Nordmaling Huset, en helhetsmodell som bygger en lärande organisation

Hur skapar Nordmaling ett kvalitetsledningssystem som integrerar visionen om en hållbar och jämställd socialtjänst som tillvaratar barns rättigheter?

Huset - Nordmalings helhetsmodell för kvalitetsarbete i socialtjänsten.

Huset ger en röd tråd som gör helheten begriplig för alla: politiker, chefer och medarbetare. Det ger förutsättningar för ett systematiskt kvalitetsarbete. Hela medarbetarskapet och modellen kan därmed bli ram för medarbetarsamtal och lönekriterier.

Harry Lönnebacke och Johan Hellberg, Nordmalings kommun

Huset är inte bara en modell utan också en vision och en kultur. Modellen ska förbättra vår trygghet, kvalitet och effektivitet. Vi skapar förändringskraft tillsammans där medarbeter och arbetsledning gemensamt bidrar till ett systematiskt kvalitetsarbete.

Drivande i framtagandet av modellen har varit Harry Lönnebacke och Johan Hellberg vid Individ och familjeomsorgen i Nordmalings kommun.

Kontakt, tel 0930-14000:
Harry Lönnebacke, verksamhetschef Individ och Familjeomsorg
Johan Hellberg, enhetschef Barn, unga och familj samt Öppenvård