Artikeln publicerades 4 oktober 2023

Grus till halkbekämpning / sandning

Stenflis finns att hämta för sandning på

Kungsvägen 82, Driftcentralen
onsdagar kl 10.00 - 15.00.

Max 50 liter per hushåll.

Materialet är avsett för privatpersoner boende i Nordmalings kommun.