Artikeln publicerades 18 oktober 2023

Näringslivsrådet har bildats

Ett näringslivsråd med representanter från Nordmalings näringsliv och kommun bildades på tisdagskvällen den 17 oktober.

Syftet med rådet är att genom ökad kommunikation och samverkan kontinuerligt förbättra och utveckla kommunens näringslivsarbete.

Rådet ska fungera som remissinstans för kommunens och näringslivets utveckling. Det ska också verka för en ökad samsyn och underlätta nya företagsetableringar. Dessutom ska det bevaka kommunens näringslivsarbete och vara pådrivande för att de kommunala verksamheterna arbetar med ett näringslivsperspektiv och i enlighet med kommunens Tillväxt och Näringslivsstrategi. Rådet ska också bevaka trender och omvärld.

Rådet ska också i övrigt bland annat verka för ett långsiktigt stärkt näringslivsklimat, förbättra offentliga miljöer och att stärka platsen Nordmaling för medborgare, företag och besökare.

För mer information kontakta kommunens näringslivsutvecklare:
Conny Nordendahl - 0930-14385 conny.nordendahl@nordmaling.se
Stina Sylvin - 0930-14132 stina.sylvin@nordmaling.se