Artikeln publicerades 7 december 2023

F.d. Tobiasgården i Gräsmyr säljs till Statens bostadsomvandling AB

Statens bostadsomvandling AB (Sbo) förvärvar av Nordmalings kommun en fastighet i Gräsmyr (före detta Tobiasgården) den 6/12 2023. Byggnaden på fastigheten ska byggas om till nya moderna bostäder för äldre. Efter ombyggnad kan 7 nya bostadslägenheter i markplan erbjudas seniorhushållen.

Ann Eriksson, VD Sbo och Madelaine Jakobsson, Kommunstyrelsens ordförande Nordmalings kommun. Foto: Jenny Pahlberg

Nordmalingshus AB kommer att blockhyra de nya lägenheterna av Sbo. Nordmalingshus hyr i sin tur ut bostäderna till seniorhushåll.

Om Statens bostadsomvandling

Statens bostadsomvandling verkar på svaga marknader där det finns få eller inga aktörer som har förmåga och finansiella förutsättningar att bygga nytt och bygga om i tillräcklig omfattning. Genom att arbeta förebyggande kan Sbo möta ett ökande behov av moderna bostäder för äldre. Sbo är verksamma i kommuner som själva är aktiva och vill ha stöd i omställningen av sitt fastighetsbestånd för att få en ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Sbo:s största intressentgrupper, seniorerna, ställer krav på attraktiva bostäder, och när Sbo omvandlar en fastighet är det just det som finns för ögonen.

Ann Eriksson, VD på Statens bostadsomvandling säger:

- Det viktigaste är att företrädarna och kommunerna själva är aktiva och vill göra något i sitt fastighetsbestånd för att få en ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Det vill Nordmaling. Statens bostadsomvandling kan hjälpa till. Vi är så glada att starta samarbetet som kommer att ge sju nya moderna bostadslägenheter i markplan för seniorhushåll, säger Ann Eriksson, VD på Statens bostadsomvandling.

Madelaine Jakobsson, Kommunstyrelsens ordförande, Nordmalings kommun säger:

- Jag är väldigt glad att Statens bostadsomvandling, precis som kommunen, tror på Gräsmyr och nu hjälper oss att skapa fler bostäder där och jag ser fram emot att dessa lägenheter ska färdigställas.

Presskontakter

Madelaine Jakobsson, Kommunstyrelsens ordförande Nordmalings kommun
Tel: 070-2907401
madelaine.jakobsson@nordmaling.se

Ann Eriksson, vd, Statens bostadsomvandling AB
Tel 070-694 86 00
ann.eriksson@sbo.se

Kommunchef Thomas Berglund, VD Nordmalingshus Lars Jonsson, KSO Madelaine Jakobsson, VD Sbo Ann Eriksson, Styrelseordförande Nordmalingshus André Öberg. Foto: Jenny Pahlberg