Artikeln publicerades 10 januari 2024

Akademiskt samarbete kring arbetsgivarvarumärke

Masterstudenter vid Umeå Universitet har föreslagit planer för vårt arbete med kommunens arbetsgivarvarumärke.

Ett starkt arbetsgivarvarumärke innebär att kommunen är attraktiv som arbetsgivare och lyckas rekrytera rätt kompetens vilket är en förutsättning för framgångsrik och effektiv verksamhet.

De senaste månaderna har vi fått hjälp av två grupper masterstudenter som utvärderat vårt ansikte utåt och föreslagit planer för långsiktig marknadsföring av Nordmalings kommun som en attraktiv arbetsgivare. Planerna ger omfattande beskrivningar av bl.a. vår hantering av webb och sociala medier, mässaktiviteter samt vikten av att dra nytta av goda exempel som vi har i kommunen. Projektet redovisades idag vid ett seminarium på universitetet och kommer att ligga till grund för vårt fortsatta interna arbete.

Tack till alla studenter för samarbetet!

Studenter i grupperna:

 • Danushi Thathsara
 • Kristyna Adamkova
 • Alexandre Bicrel
 • Jan Hadrava
 • Maximilian Alexander Filipp
 • Juliette Barberon
 • Léa Dolléans
 • Tilde Ericson
 • Paul Evain
 • Maria Janulf
 • Emilia Jonsson
 • Emma Lundell

Kursen har letts av Dr. Galina Biedenbach, docent i marknadsföring och programkoordinator för masterprogrammet i marknadsföring vid Umeå universitet.

Kontakt på Nordmalings kommun:
Jakob Norstedt, kommunikatör
Tel: 070-244 51 93