Artikeln publicerades 9 februari 2024

Möte med D7-bygdens intresseförening

På initiativ av D7-Bygdens intresseförening möttes vi tisdag 7 feb i Mullsjös bygdegård för att samtala om fördjupat samarbete mellan byarna i Nordmaling och kommunen. Från kommunen deltog Thomas Berglund, kommunchef och Jan Näs Kultur och fritidschef.

På agendan var tankar kring ett byanätverk för ett fördjupat samarbete inom kommunen för en levande och attraktiv landsbygd. Vi samtalade kring gemensamma frågor som förutsättningar för inflyttning och bostadsbyggande, ödehus som resurs, vår natur med bland annat älvarna och våra vandringsleder samt möjligheten att mer aktivt bedriva landsbygdsprojekt inom Leader Umeåregionen.

Vi var rörande överens om nyttan av ett fördjupat samarbete mellan byar och med kommunen där vi i ett första steg planerar för ett öppet möte där bya- och intresseföreningar i Nordmaling bjuds in.

Mötet planeras till en kväll under mars-april och D7-bygden med Nordmalings kommun återkommer med en öppen inbjudan.

Sven-Erik Nyberg Gräsmyr, Jan Näs Nordmalings kommun, Maria Mårtensson Torrböle, Boel Magnusson Mullsjö, Anders Dahlin Gräsmyr, Torbjörn Lundqvist Hörnsjö, Christer Johansson Hummelholm , Thord Jonsson Örsbäck, Ej på bild Thomas Berglund som höll i kameran.