Artikeln publicerades 13 februari 2024

Goda betyg för Nordmalings skolor

Hur fungerar förskola och grundskola i Nordmaling? SCB:s medborgarundersökning 2023 ger svar.

För både förskola och grundskola ligger betyget i Nordmaling högst bland de kommuner i Västerbottens län som deltagit i undersökningen och bland de högsta i landet.

Andelen som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan "Hur tycker du att följande fungerar i din kommun? Förskolan" i SCBs medborgarundersökning är 94,0%.

På samma sätt är andelen som svarar "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan "Hur tycker du att följande fungerar i din kommun? Grundskolan" 89,2%.

För både förskola och grundskola ligger betyget i Nordmaling högst bland de kommuner i Västerbottens län som deltagit i undersökningen och bland de högsta i landet.

Resultaten finns här (Kolada)

https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?focus=16796&report=170469 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolstrateg Camilla Johansson och skolchef Fredrick Berglund