Artikeln publicerades 24 maj 2024

Bortstädning av övergivna cyklar

Två gånger per år – vår och höst – städar Nordmalings kommun bort övergivna och trasiga cyklar från bl.a. Resecentrum.

Syftet är att förbättra tillgängligheten eftersom trasiga och kvarlämnade cyklar tar plats i cykelparkeringar och är även ett hinder vid renhållningen. Det är även en estetisk fråga då dessa övergivna cyklar förfular bilden av vårt samhälle.

I vår startar arbetet måndag den 27 maj med märkning och efter cirka tre till fyra veckor plockas cyklarna bort.

Märkning och bortforsling

Alla cyklar som bedöms som övergivna märks med en röd lapp där det framgår när cykeln behöver flyttas på för att inte kommunen ska ta hand om den. Tre till fyra veckor senare forslas märkta cyklar som fortfarande står kvar bort.

Alla cyklar som tas bort fotograferas. Dessutom dokumenteras också plats och eventuell identifikation.

Hittegods eller skrotning

Cyklar som har ett värde tas om hand, fotograferas och registreras. Det gäller även olåsta cyklar som uppenbarligen är övergivna. Lista på tillvaratagna cyklar överlämnas till polisens hittegods.

Cyklar som bedöms som skrot skickas till skrotning omgående. Som skrot räknas cyklar som saknar väsentliga delar, till exempel hjul, styre och/eller har så svåra skador att de inte går att cykla på.