Ansöka om stöd enligt LSS

Du som på grund av en funktionsnedsättning behöver särskild hjälp erbjuds olika former av stöd från samhället.

Ansöka enligt LSS

Du kan ansöka om stöd enligt LSS om du tillhör någon av lagens tre personkretsar:

  • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Du kan exempelvis ansöka om daglig verksamhet, kontaktperson, ledsagarservice eller personlig assistens. För fler exempel på möjliga stöd att ansöka om, se Detta kan du få hjälp med. Du kan ansöka om stöd med kommunens e-tjänst Ansöka enligt LSS. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också kontakta vår LSS-handläggare. Insatsen beviljas utifrån ditt personliga behov. Du behöver inte veta vilken lag du ansöker utifrån, detta kan LSS-handläggare ge dig information om.

KONTAKTUPPGIFT TILL LSS-HANDLÄGGARE

E-post: Malin Lindström

telefonnummer: 0930-143 69