Planer och styrdokument

Lyssna

Med styrdokument och planer avses politiskt beslutade dokument som ligger till grund för hur kommunen ska styra och planera sin verksamhet. Alltifrån regler för handläggning ska ske inom specifik verksamhet till översiktliga visioner.

2013 antog Nordmalings kommun riktlinjer för hur styrdokument ska se ut och vilka kategorier som finns. Dessa är: policys, strategier, planer, program, regler och riktlinjer. Förutom dessa finns även ett antal andra som exempelvis vision, budget o.s.v.

På sidan Policys och planer hittar du en sammanställning av kommunens flesta styrdokument.

Kontaktperson: Maria Syd