Sophämtning

Lyssna

Kommunen ansvarar för din sophämtning, men att källsortera soporna inför hämtning är ditt ansvar som producent av sopor. Arbetet bedrivs på entreprenad.

Nordmalings kommun ansvarar för att samla in, transportera och behandla hushållsavfall. Detta sköts av kommunens upphandlade entreprenadföretag.

Du ansvarar som producent av sopor dock för källsortering. Du kan sortera ut matavfall, el-avfall, farligt avfall, grovavfall, förpackningar och tidningar. Ju bättre du källsorterar desto mindre hamnar i soppåsen, vilket är bra för miljön.

Behovsanpassad tömning av dina hushållssopor och ditt matavfall

Du som bor i eget hus på får soptömning efter behov. Kärlen finns i två storlekar - 190 och 370 liter. Du som abonnent väljer hur ofta du vill tömma ditt kärl - om du ställer ut det vid hämtvägen så töms det. Kärlet är utrustat med ett datachip, som registrerar varje tömning och gör den rörliga kostnaden rättvis och miljöeffektiv. Det är viktigt att inte förväxla kärlken med andras då varje kärl är kopplat till en abonnent.

Anmäl förändringar

Du som köper hus, bygger nytt bostads- eller fritidshus eller gör andra förändringar avseende vatten, avlopp och sopor måste skicka en anmälan till kommunen om förändringarna.

I anmälan kan du registrera ett nytt abonnemang, ändra det befintliga eller anmäla ett ägarbyte. Anmälan skickar du sedan till samhällsbyggnadsförvaltningen.

 

Viktig information om sopkärl

 • Kärlen ska ställas inom 1,5 meter från sopbilens stoppställe
 • Det ska vara fri passage 0,5 m runt kärlen
 • Kärlen får inte placeras så att fotgängare, brevbärare och snöröjare hindras
 • Kärlen ska stå utställt kl. 06:00–22:00 eftersom sopbilen kan komma oregelbundna tider
 • Placera kärlen rätt vid tömning
 • Kärl med lås ska vara upplåsta på tömningsdagen
 • Paketera dina sopor så håller sig kärlet rent
 • Märk gärna kärlet så du känner igen det
 • Kärlet ägs av Nordmalings kommun och kostnaden för det ingår i den renhållningsavgift
 • Meddela alltid förändringar t.ex. ägarbyte
 • Om kärlnummer saknas på locket finns en streckkodsetikett monterad där det framgår vilken adress kärlet är registrerat på

Hoppa över sophämtning

Om du inte vill ha sophämtning denna gång gör du såhär:

 • Dra in kärlet på tomten som markering
 • Vänd på kärlet så att kärlets baksida är mot vägen
 • Tänk på att att tomma tömningar faktureras

Vad ska läggas i soppåsen?

I soppåsen ska du lägga så lite som möjligt - bara det som blir över när du har sorterat allt annat. I soppåsen lägger du till exempel:

 • ​Plåster, bandage, tops, bomullstussar och tyg
 • CD-skivor och kassetter (även fodral)
 • Plastblomkrukor
 • Dammsugarpåsar
 • Engångstallrikar, färgade servetter
 • Kuvert
 • Diskborstar, tandborstar, disktrasor
 • Cigarettfimpar, snus och tobak
 • Blöjor, bindor, tamponger och kondomer

Hur gör jag med mitt matavfall?

Du kan välja att antingen sortera ut ditt matavfall och kompostera det hemma. Kommunen har idag ingen möjlighet att hämta kompostavfall.

Vad händer med soporna?

När Nordmalings kommun har hämtat dina sopor ansvarar de för att transportera allt hushållsavfall till en behandlingsanläggning för omhändertagande på bästa sätt för oss och miljön. För detta betalar alla kommunens invånare en sophämtningsavgift.

Hushållsavfallet som inte kan återvinnas samlas in och transporteras till närmaste fjärrvärmeverk. Där bränns det och tas tillvara i form av el och fjärrvärme.

Kontaktperson: Daniel Bäckström, renhållningsingenjör