Kommunfullmäktige

Lyssna

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ. Ledamöter till kommunfullmäktige väljs i september vart fjärde år och är det enda direktvalda organet i kommunen.Kommunfullmäktige väljer i sin tur ledamöter till styrelser och nämnder samt ett antal andra politiska organ.

Kommunfullmäktige beslutar i följande ärenden:

  • Mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna
  • Budget
  • Skattesats
  • Årsredovisning
  • Taxor och avgifter
  • Större investeringar
  • Folkomröstning
  • Andra frågor av övergripande art.

Kommunfullmäktiges sammanträdena är offentliga, och vem som helst är välkommen att sitta med och lyssna vid mötet.

Kommunfullmäktiges sammanträden kan du även följa direkt i din dator via webb-TV. Klicka på knappen Webbsändning kommunfullmäktige för att komma dit.

Nordmalings kommunfullmäktige har 31 ledamöter.

Kontaktperson: Maria Syd