Protokoll kommunfullmäktiges demokratiberedning

Lyssna

2014-11-03 trädde en ny politisk organisation för Nordmalings kommun i kraft. Då infördes bland annat kommunfullmäktiges demokratiberedning. Kommunfullmäktiges demokratiberedning består av en representant från varje parti representerat i fullmäktige utan ersättare.

Här finner du protokoll från kommunfullmäktiges demokratiberedning.

2020

2020-02-20

2020-01-16

2019

2019-11-14

2019-09-30

2019-08-29

2019-05-16

2019-05-10

2019-04-01

2019-03-20

2019-01-29

2019-01-16

2019-01-07

2018

2018-12-10

2018-11-23

2018-09-20

2018-08-09

2018-05-23

2018-04-04

2018-02-27

2018-01-17

2017

2017-12-06

2017-11-08

2017-10-04

2017-05-11

2017-03-15

2017-01-16

2016

2016-12-15

2016-11-24

2016-08-18

2016-06-02

2016-04-19

2016-03-17

2016-01-21

2015

2015-12-09

2015-10-14 Minnesanteckningar medborgardialog Rundvik

2015-09-28

2015-08-27

2015-06-10

2015-05-21 minnesanteckningar medborgardialog Hörnsjö

2015-05-11

2015-03-24

2015-01-21

2015-01-07

Kontaktperson: Anna Hallgren