Kallelser, möteshandlingar och handlingar för utställning

Lyssna

På den här sidan finner du aktuella kallelser med handlingar till kommunfullmäktiges sammanträden, kallelser med föredragningslistor till kommunstyrelsens sammanträden samt handlingar för utställning. Möteshandlingar från tidigare år finns att begära ut via kommunkansliet.

Kommunfullmäktiges kallelse med handlingar finns längre ned på sidan.

 

Kommunstyrelsen, kallelser

2021

2021-04-12 (pdf)

2021-03-31 (pdf)

2021-03-22 (pdf)

2021-02-24 (pdf)

2021-02-15 (pdf)

2021-02-01 (pdf)

2020

2020-12-14 (pdf)

2020-11-23 (pdf)

2020-11-19 (pdf), extra sammanträde

2020-11-16 (pdf), extra sammanträde

2020-10-19

2020-10-19, individsekretessärende

2020-09-28 (extra)

2020-09-14 (pdf)

2020-06-30 (pdf), extra sammanträde

2020-06-22 (pdf), extra sammanträde

2020-05-04 (pdf)

2020-05-04 individsekretessärenden (pdf)

2020-03-31 (pdf), extra

2020-03-23 (pdf)

2020-02-13 (pdf), extra

2020-02-03

 

2019

2019-12-09

2019-11-25

2019-10-14

2019-09-02

2019-06-24 (extra sammanträde)

2019-06-17

2019-05-13 (extra sammanträde)

2019-05-06

2019-04-08 (extra sammanträde)

2019-03-25

2019-01-28

 

2018

2018-01-29

2018-03-26

2018-04-16 (extra sammanträde)

2018-05-07

2018-06-11

2018-06-18 (extra sammanträde)

2018-08-27

2018-10-08

2018-11-05

2018-12-03

2018-12-17 (extra sammanträde)


 

 

Kommunfullmäktige, tillkännagivanden samt möteshandlingar

2021

Tillkännagivande samt möteshandlingar 2021-04-12 (pdf), årsredovisning 2020 (pdf) och revisionshandlingar (pdf)

Tillkännagivande samt möteshandlingar 2021-02-15 (pdf)

2020

Tillkännagivande samt möteshandlingar 2020-12-04 ärende 1 - 10 samt ärende 11 till 31

Tillkännagivande samt möteshandlingar 2020-11-02

Tillkännagivande samt möteshandlingar 2020-09-28

Tillkännagivande samt möteshandlingar 2020-06-22 del 1, del 2, del 3

Tillkännagivande - valärenden 2020-06-22

Tillkännagivande samt möteshandlingar 2020-04-06 samt Årsredovisning 2019

Tillkännagivande samt möteshandlingar 2020-02-17

2019

Tillkännagivande samt möteshandlingar 2019-12-09 (pdf)

Tillkännagivande samt möteshandlingar 2019-10-28 (pdf)

Tillkännagivande samt möteshandlingar 2019-09-23 (pdf)

Tillkännagivande samt möteshandlingar 2019-06-24 del 1 (pdf)

Tillkännagivande samt möteshandlingar 2019-06-24 del 2 (pdf)

Tillkännagivande samt möteshandlingar 2019-06-24 del 3 (pdf)

Tillkännagivande samt möteshandlingar 2019-04-08 del 1 (exkl. årsredovisning) 

Tillkännagivande samt möteshandlingar 2019-04-08 del 2 (exkl. årsredovisning)

Möteshandling - Årsredovisning 2018 (fullmäktige 2019-04-08)

Tillkännagivande 2019-02-11 (pdf)

 

2018

Tillkännagivande 2018-02-12(pdf)

Tillkännagivande samt möteshandlingar 2018-04-16 (exkl. årsredovisning)

Möteshandling - Årsredovisning 2017 (fullmäktige 2018-04-16)

Tillkännagivande 2018-06-18 samt möteshandlingar (pdf, ärende 1-8) (pdf, ärende 9-28) (pdf taxor och avgifter)

Tillkännagivande 2018-09-09 (pdf), Översiktsplan: granskningsutlåtande (pdf), miljökonsekvensbeskrivning (pdf), användning av mark och vatten (pdf), allmänna intressen och riksintressen (pdf) 

Tillkännagivande 2018-10-22

Tillkännagivande 2018-11-05  med Handlingar tillhörande Budget 2019, plan 2020-2021 samt Avgifter och taxor 2019

Tillkännagivande 2018-12-17 ärende 1 - 9 samt ärende 10 -27

 

 

Kontaktperson: Maria Syd