Artikeln publicerades 13 december 2022

Flytt av fordon

I Nordmalings kommun har följande fordon flyttats enligt lagen (1992:129) om flyttning av fordon i vissa fall, och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan.

Fordon: Mazda 1300
Registreringsnummer: EY7756
Datum: 2021-02-25
Uppställningsplats: Fordonet är transporterat till Nordmalings kommuns förråd, Kungsvägen 82, Nordmaling, för förvaring.

Är ägaren av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedagen,
eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det att ägaren har underrättats,
tillfaller det Nordmalings kommun.

 1. Flytt av fordon
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnad
  Förvaringsplats för handlingarnaHandling saknas
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 14 timmar och 0 minuter)