Artikeln publicerades 17 juli 2023

Sociala utskottet - sekretessärenden den 17 juli 2023

  1. Sociala utskottet - sekretessärenden den 17 juli 2023
    • Justerat protokoll
    Information om tillkännagivandet
    InstansSociala utskottet
    Paragrafer§§ 85-88
    Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
    SekreterareMandi Björkman
    Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)