Artikeln publicerades 17 november 2021

UNDERRÄTTELSE om Granskning – utökat förfarande - Ett förslag på detaljplan för Hamnen, Notholmen, Nordmalings kommun, Västerbottens län

För yttrande och synpunkter under tiden 19 november – 12 december 2021.

Planområdet ligger centralt i Nordmalings samhälle och omfattar cirka 3 hektar.

Planen omfattar fastigheten Nordmalings Prästbord 1:72, Nordmaling Noten 3 och 4 i Nordmalings kommun. En ny detaljplan tas fram för att möjliggöra ny användning inom planområdet, centrumverksamhet samt att för användning i gällande plan, ändra byggrätten för bostäder för att utöka flexibiliteten och bättre möta framtida behov och önskemål, genom att utöka byggnadshöjden.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på Kommunhuset, sektor samhällsbyggnad på kontorstid samt på kommunens hemsida (se länk).

För frågor kontakta

Sektor Samhällsbyggnad Torsten Lindqvist, 0930-140 90 eller maila:
kommun@nordmaling.se

Yttrande

Över granskningshandlingen skall lämnas skriftligen senast den 12 december 2021 till:
Nordmalings Kommun, Sektor Samhällsbyggnad, 914 85 NORDMALING

Den som inte lämnar in skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta detaljplanerna.

NORDMALINGS KOMMUN
Sektor Samhällsbyggnad

 1. UNDERRÄTTELSE om Granskning – utökat förfarande - Ett förslag på detaljplan för Hamnen, Notholmen, Nordmalings kommun, Västerbottens län
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansSektor Samhällsbyggnad
  SekreterareTorsten Lindqvist
  Dokument eller extern anslagstavla2021.261 förslag detaljplan Hamnen, Notholmen
  Anslagets publiceringsperiod (25 dagar, 12 timmar och 24 minuter)