Artikeln publicerades 12 augusti 2022

Kungörelse STORFALL 1:23

Då ett stort antal personer ska meddelas i dessa bygglov använder sig kommunen av kungörelse istället för enskilda brev till berörda sakägare enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen (2010:900).

Nedanstående ärenden kommer utöver annonsen och de enskilda breven att anslås på kommunens anslagstavla. Handlingar tillhörande ärendena finns för påseende hos Nordmalings kommun, samt går att begära ut via e-post från planbygg@nordmaling.se

Storfall 1:23 – Nybyggnad av fackverkstorn 42m och teknikbod.

En ansökan om bygglov på fastigheten Storfall 1:23 har inkommit till Nordmalings kommun. Ansökan avser nybyggnad av fackverkstorn (torn för telekommunikation) 42 meter hög och tillhörande teknikbod. Syftet med anläggningen är att öka mobiltäckningen i område. Placeringen är ca 750 m öster om Mjösjön.


Vill du lämna in ett yttrande i ärendet ange ärendenummer: 2022-299 STORFALL 1:23. Yttrandet ska vara skriftligt.

Svar önskas senast 2022-08-31.

 1. Kungörelse STORFALL 1:23
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSektor Samhällsbyggnad
  Ansvarig för kungörelsenAndreas Nyman
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 4 timmar och 0 minuter)