Artikeln publicerades 13 december 2022

Kungörelse Nybyggnad av transformatorstationer

Då ett stort antal personer ska meddelas i dessa bygglov använder sig kommunen av kungörelse istället för enskilda brev till berörda sakägare enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen (2010:900).

Nedanstående ärenden kommer utöver annonsen och de enskilda breven att anslås på kommunens anslagstavla. Handlingar tillhörande ärendena finns för påseende hos Nordmalings kommun, samt går att begära ut via e-post.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheterna
Ledusjö 5:1 – SB-2022-251, Ledusjö 3:5 – SB-2022-286, Sunnansjö 1:36 – SB-2022-274, Baggård 7:2 – SB-2022-253, Baggård 1:16 – SB-2022-273, Djupsjö 4:30 – SB-2022-250, Djupsjö 2:18 – SB-2022-252, Djupsjö 2:32 – SB-2022-249.
Syftet med etableringarna är att säkra elleveransen i området.

Vill du lämna in ett yttrande i ärendet ange ärendenummer och fastighetsbeteckning. Yttrandet ska vara skriftligt.

Svar önskas senast 2022-11-25.

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

Epost: planbygg@nordmaling.se

 1. Kungörelse Nybyggnad av transformatorstationer
  • Underrättelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSektor Samhällsbyggnad
  SekreterareAndreas Nyman
  Anslagets publiceringsperiod (18 dagar, 15 timmar och 59 minuter)