Artikeln publicerades 13 december 2022

UNDERRÄTTELSE om Samråd - standardförfarande - Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Plan- och miljönämnden har tagit fram samrådshandlingar för tillägg till kommunens LIS-plan, Nordmalings kommun, Västerbottens län.

Syftet med tillägget till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen/tillägg till kommunens LIS-plan är att peka ut ytterligare ett område inom Nordmalings kommun där det så kallade LIS-skälet enligt 7 kap. 18 d § miljöbalken kan tillämpas.

Samråd

Planförslaget har upprättats med standardförfarande enligt plan- och bygglagen och samrådstiden är från och med 2021-12-20 till och med 2022-01-23. Under denna tid finns samrådshandlingarna tillgängliga på:

 • Nordmalings kommun, plan- och byggenheten
 • Nordmalings kommuns hemsida, www.nordmaling.se

Handlingar:

2019.499 214 Samrådsbrev-Nordmaling WEB Pdf, 107.6 kB.

2019.499 214 Pb[S] Tematiskt tillägg TÖP_LIS Nordmalings kommun Pdf, 2.1 MB.

Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och inlämnas, tillsammans med namn, adress och telefonnummer senast den 23 Januari 2022 till:
Nordmalings kommun, Plan- och byggenheten, 914 81 Nordmaling
eller via e-post: kommun@nordmaling.se

För upplysningar kontakta;
Tony Johansson, Byggnadsinspektör
Tel: 0930-140 96
E-post: tony.johansson@nordmaling.se

Välkomna med synpunkter och frågor!

Nordmaling den 15:e december 2021
Plan- och byggenheten

 1. UNDERRÄTTELSE om Samråd - standardförfarande - Landsbygdsutveckling i strandnära läge
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansSektor Samhällsbyggnad
  SekreterareTony Johansson
  Anslagets publiceringsperiod (35 dagar, 0 timmar och 0 minuter)