Artikeln publicerades 30 maj 2023

Kungörelse nybyggnad av transformatorstationer samt nybyggnad av telemast med teknikbod

Då ett stort antal personer ska meddelas i dessa bygglov använder sig kommunen av kungörelse istället för enskilda brev till berörda sakägare enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen (2010:900).

Nedanstående ärenden kommer utöver annonsen och de enskilda breven att anslås på kommunens anslagstavla. Handlingar tillhörande ärendena finns för påseende hos Nordmalings kommun, samt går att begära ut via e-post från planbygg@nordmaling.se

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheterna:

 • Ledusjö 2:6 SB-2023-220
 • Olofsfors 1:11 SB-2023-221
 • Olofsfors 1:3 SB-2023-222
 • Rundvik 1:1 SB-2023-227
 • Lögdeå 5:3 SB-2023-248
 • AVA 1:3 SB-2023-249
 • Djupsjö 4:46 SB-2023-280
 • Storfall 1:23

Syftet med etableringarna är att säkra elleveransen i området.

Vill du lämna in ett yttrande i ärendet ange fastighetsbeteckning och ärendenummer. Yttrandet ska vara skriftligt.

Svar önskas senast 2023-06-15.

 1. Kungörelse nybyggnad av transformatorstationer samt nybyggnad av telemast med teknikbod
  • Underrättelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSektor Samhällsbyggnad
  SekreterareAndreas Nyman
  Anslagets publiceringsperiod (17 dagar, 8 timmar och 0 minuter)