Artikeln publicerades 23 oktober 2023

Kungörelse om Nybyggnad av Transformatorstationer

Vi vill meddela att det planeras nybyggnad av transformatorstationer på flera fastigheter i området. För att informera berörda personer använder vi en kungörelse enligt enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen (2010:900) istället för enskilda brev.

De aktuella ärendena kommer att annonseras och även finnas på kommunens anslagstavla. Om du vill se handlingarna, kan du besöka oss på Nordmalings kommun eller begära dem via e-post på planbygg@nordmaling.se.

Byggloven gäller följande fastigheter:

BREDVIK 3:7 SB-2023-534
BREDVIK 4:10 SB-2023-535
BREDVIK 4:11 SB-2023-536
BREDVIK 5:4 SB-2023-537
BREDVIK 5:10 SB-2023-538
BREDVIK 5:23 SB-2023-539
BREDVIK 5:47 SB-2023-540
BREDVIK 6:6 SB-2023-541
BREDVIK 6:17 SB-2023-542
BREDVIK 6:19 SB-2023-543
BREDVIK 7:26 SB-2023-544
BREDVIK 18:1 SB-2023-545
BREDVIK 34:1 SB-2023-546
JÄRNÄS 1:23 SB-2023-547
JÄRNÄS 4:12 SB-2023-548
JÄRNÄS 5:5 SB-2023-549
JÄRNÄS 5:23 SB-2023-550
JÄRNÄS 6:35 SB-2023-551
JÄRNÄS 7:4 SB-2023-552

Syftet med dessa nya transformatorstationer är att säkra elleveransen i området.

Om du har synpunkter eller vill ge ditt yttrande angående ärendet, vänligen ange ärendenummer och fastighetsbeteckning i ditt skriftliga yttrande. Senaste dag för att skicka in ditt yttrande till Nordmalings kommun är 2023-11-10.

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

Epost: planbygg@nordmaling.se

 1. Kungörelse om Nybyggnad av Transformatorstationer
  • Underrättelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSektor Samhällsbyggnad
  SekreterareAndreas Nyman
  Anslagets publiceringsperiod (19 dagar, 17 timmar och 0 minuter)