Artikeln publicerades 31 oktober 2023

UNDERRÄTTELSE om Samråd - Föreskrifter om avfallshantering för Nordmalings kommun, Avfallsföreskrifter

Bygg- och miljökontoret har tagit fram samrådshandlingar för Föreskrifter om avfallshantering för Nordmalings kommun, Avfallsföreskrifter.

Enligt 15 kap 42 § miljöbalken: Ska kommunen på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse av renhållningsordningen (Avfallsföreskrifter) innan kommunen antar föreskriften.

Renhållningsordningen för rubricerat ärende ställs därför ut till allmänheten på kommunens anslagstavla.

Samråd
Förslaget ställs ut från och med 2023-10-31 till och med 2023-12-05. Under denna tid finns handlingarna tillgängliga på:

 • Nordmalings kommun, anslagstavla/reception
 • Nordmalings kommuns hemsida, www.nordmaling.se

Handlingar:

 • Föreskrifter om avfallshantering för Nordmalings kommun, Avfallsföreskrifter

Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och inlämnas, tillsammans med namn, adress, telefonnummer samt Dnr 2023-380 senast den 5 december 2023 till:

Nordmalings kommun, Bygg- och miljökontoret, 914 81 Nordmaling

eller via e-post: miljo@nordmaling.se

För upplysningar kontakta;
Jasmin Mannelqvist, Miljöinspektör
Tel: 0930-141 01
E-post: miljo@nordmaling.se

 1. UNDERRÄTTELSE om Samråd - Föreskrifter om avfallshantering för Nordmalings kommun, Avfallsföreskrifter
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSektor Samhällsbyggnad
  Ansvarig för kungörelsenAndreas Nyman
  Dokument eller extern anslagstavlaNya Avfallsföreskrifter - samrådshandling.pdf Pdf, 692 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (36 dagar, 4 timmar och 0 minuter)