Artikeln publicerades 18 december 2023

UNDERRÄTTELSE om Samråd – För framtagande av detaljplan på fastigheterna AVA 5:87-5:97

Förslag till detaljplan för AVA 5:87 – 5:93, i Nordmalings kommun ställs ut under perioden 2023-12-18 – 2024-01-31.

Planområdet
Planområdet utgörs av en areal på cirka 3800 kvm. Området är beläget inom kommunens södra del och omfattar fastigheterna Ava 5:87 – Ava 5:93 västra delen av Drivan.

Syfte
Syftet med planen är att öka byggrätten för bostadsbebyggelse genom att slå samman två fastigheter inom området. Det ger möjlighet till effektivare markanvändning.

Samråd

Förslaget ställs ut från och med 2023-12-18 till och med 2024-01-31. Under denna tid finns handlingarna tillgängliga på:

 • Kommunkontoret, Kungsvägen 41, 914 81 Nordmaling
 • Nordmalings kommunbibliotek, Kungsvägen 31, 914 32 Nordmaling

Handlingar

 • Plankarta
 • Planbeskrivning
 • Undersökning av betydande miljöpåverkan

Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och inlämnas, tillsammans med namn, adress, telefonnummer samt Dnr: SB-2023-635 senast den 31 Januari 2024 till: Nordmalings kommun, Bygg- och miljökontoret, 914 81 Nordmaling eller via e-post: planbygg@nordmaling.se

För upplysningar kontakta;
Jim Näslund Byggnadsinspektör
Tel: 0930-140 35
E-post: planbygg@nordmaling.se

 1. UNDERRÄTTELSE om Samråd – För framtagande av detaljplan på fastigheterna AVA 5:87-5:97
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSektor Samhällsbyggnad
  Ansvarig för kungörelsenJim Näslund
  Dokument eller extern anslagstavlaSB-2023-635_2023-handlingar.pdf Pdf, 1.4 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (44 dagar, 19 timmar och 59 minuter)