Artikeln publicerades 21 maj 2024

UNDERRÄTTELSE om Samråd avseende Hållbarhetskonsekvensbeskrivning/Hållbarhetsbedömning

Nordmalings kommun har tagit fram samrådshandlingar för hållbarhetsbedömning, Nordmalings kommun, Västerbottens län.

Syftet med en hållbarhetsbedömning är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Miljöbedömningen genomförs parallellt med, och integrerat i, planprocessen. Nordmalings kommun har valt att utvidga bedömningen till att också inkludera sociala och ekonomiska konsekvenser.

Samråd

Mellan 21 maj och 11 augusti 2024 finns samrådshandlingarna tillgängliga på:

Handlingar:

Under hela samrådstiden 21 maj till 11 augusti 2024 kan du tycka till om Nordmalings Hållbarhetskonsekvensbeskrivning och påverka förslaget. Dina synpunkter kan du lämna:

Via mail till: Planbygg@nordmaling.se

Markera ditt mail med ämnet ”Synpunkter HKB

Via brev till:

Planbygg@nordmaling.se

Nordmalings kommun, Bygg och miljö

Kungsvägen 41

91481 Nordmaling

Har du frågor eller vill du diskutera planförslaget har du även möjlighet att göra det under Nordmalingsdagen 27/7 2024. Då kommer representanter från kommunen att vara på plats för att svara på frågor och ta emot synpunkter.

 1. UNDERRÄTTELSE om Samråd avseende Hållbarhetskonsekvensbeskrivning/Hållbarhetsbedömning
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSektor Samhällsbyggnad
  Ansvarig för kungörelsenAndreas Nyman
  Dokument eller extern anslagstavlaHållbarhetskonsekvensbeskrivning - Samrådshandling 240514.pdf Pdf, 2.9 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (82 dagar, 11 timmar och 59 minuter)