Artikeln publicerades 21 maj 2024

UNDERRÄTTELSE om Samråd avseende Översiktsplan

Nordmalings kommun har tagit fram samrådshandlingar för översiktsplan Nordmalings kommun, Västerbottens län.

Det övergripande syftet med översiktsplan är att skapa förutsättningar för långsiktiga hållbara lösningar för kommunen och vägleda den framtida planeringen av mark- och vattenanvändning. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande vid alla beslut om hur mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Med översiktsplanen kommunicerar kommunen också till staten, andra kommuner, allmänheten och till privata aktörer vad som ska prioriteras i den framtida utvecklingen.

Samråd

Under tiden fram till 11 augusti 2024 finns samrådshandlingarna tillgängliga på:

Handlingar:

Under hela samrådstiden 2024 maj till 11 augusti 2024 kan du tycka till om Nordmalings översiktsplan och påverka planförslaget. Dina synpunkter kan du lämna:

Via mail till: Planbygg@nordmaling.se

Markera ditt mail med ämnet ”Synpunkter Översiktsplan

Via brev till:

Planbygg@nordmaling.se

Nordmalings kommun, Bygg och miljö

Kungsvägen 41

91481 Nordmaling

Har du frågor eller vill du diskutera planförslaget har du även möjlighet att göra det under Nordmalingsdagen 27/7 2024. Då kommer representanter från kommunen att vara på plats för att svara på frågor och ta emot synpunkter.

 1. UNDERRÄTTELSE om Samråd avseende Översiktsplan
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSektor Samhällsbyggnad
  Ansvarig för kungörelsenAndreas Nyman
  Dokument eller extern anslagstavlaÖversiktsplan - Samrådshandling 240514.pdf Pdf, 4.8 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (82 dagar, 11 timmar och 59 minuter)