Artikeln publicerades 20 juni 2024

UNDERRÄTTELSE om Samråd – För förslag till detaljplan på
Levar 2:79

Förslag till detaljplan för LEVAR 2:79, i Nordmalings kommun ställs ut under
perioden 2023-06-24 – 2024-08-05.

Planområdet

Planområdet ligger i Byviken, beläget cirka 5 kilometer söder om Nordmaling tätort. I
närområdet finns bostäder och skogsområden.

Levar 2:79 är oexploaterat och består av ett kalhygge, bortsett från gatan igenom området.
Levar 2:79 är i privat ägo.

Privatägda fastigheterna Levar 2:83, 2:53 och 2:91, som ingår i planområdet, tas med av
plantekniska skäl. Inom dessa fastigheter finns fritidshus med tillhörande
komplementbyggnader.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder med tillhörande gator och vatten- och
avloppsanläggningar.

Handlingar

 • Plankarta
 • Planbeskrivning
 • Undersökning av betydande miljöpåverkan

Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och inlämnas, tillsammans med namn, adress, telefonnummer samt Dnr: SB-2024-38 senast den 5 Augusti 2024 till:

Nordmalings kommun, Bygg- och miljökontoret, 914 81 Nordmaling

eller via e-post: planbygg@nordmaling.se

För upplysningar kontakta;
Byggkontoret
Tel: 0930-140 96 Telefontid: mellan 10.00-12.00 mån - fre
E-post: planbygg@nordmaling.se

 1. UNDERRÄTTELSE om Samråd – För förslag till detaljplan på Levar 2:79
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSektor Samhällsbyggnad
  Ansvarig för kungörelsenAndreas Nyman
  Dokument eller extern anslagstavlaSB-2024-38_2024-06-19_UNDERRÄTTELSE om Samråd – För förslag till detaljplan på Levar 2_79 - alla filer.pdf Pdf, 3.2 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (46 dagar, 1 timmar och 49 minuter)