Artikeln publicerades 20 juni 2024

UNDERRÄTTELSE om Samråd – För förslag till framtagande av detaljplan på fastigheterna Hjorten 1 och Kullen 1

Förslag till detaljplan för Hjorten 1 och Kullen 1, i Nordmalings kommun ställs ut under perioden 2024-06-24 – 2024-08-05.

Planområdet
Planområdet utgör en yta om cirka 2 hektar och avgränsas av Bryggaregatan, Parkvägen, Hammargatan och Kallkällvägen. I söder, utanför området ligger kyrkoområdet samt museum. Direkt norr samt väster om planområdet finns fler bostäder, mestadels fristående villor. Från norr och mot sydost rinner Prästbäcken strax utanför planområdet. Norr och öster om planområdet återfinns åkermark samt skogsmark.

Syfte
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för fler bostäder med centralt läge i Nordmaling. Detaljplanen möjliggör för nya boendeformer som kompletterar de befintliga och bidrar till variation i boendestrukturen. Den nya bebyggelsen anpassas för att passa in i omgivningen.

Samråd

Förslaget ställs ut från och med 2024-06-24 till och med 2024-08-05. Under denna tid finns

handlingarna tillgängliga på:

 • Kommunkontoret, Kungsvägen 41, 914 81 Nordmaling
 • Nordmalings kommunbibliotek, Kungsvägen 31, 914 32 Nordmaling

Handlingar

 • Plankarta
 • Planbeskrivning
 • Undersökning av betydande miljöpåverkan

Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och inlämnas, tillsammans med namn, adress, telefonnummer samt Dnr: 2023-321 senast den 5 Augusti 2024 till:

Nordmalings kommun, Bygg- och miljökontoret, 914 81 Nordmaling

eller via e-post: planbygg@nordmaling.se

För upplysningar kontakta;
Byggkontoret
Tel: 0930-140 96 Telefontid: mellan 10.00-12.00 mån - fre
E-post: planbygg@nordmaling.se

 1. UNDERRÄTTELSE om Samråd – För förslag till framtagande av detaljplan på fastigheterna Hjorten 1 och Kullen 1
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSektor Samhällsbyggnad
  Ansvarig för kungörelsenAndreas Nyman
  Dokument eller extern anslagstavlaUnderrättelse anslagstavla hjorten 1 Kullen 1 - alla filer.pdf Pdf, 3.1 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (46 dagar, 2 timmar och 2 minuter)