Artikeln publicerades 20 juni 2024

UNDERRÄTTELSE om Samråd – För omarbetat förslag till ändring av detaljplan på fastigheterna AVA 5:87-5:97

Förslag till detaljplan för AVA 5:87 – 5:93, i Nordmalings kommun ställs ut under perioden 2023-06-24 – 2024-08-05.

Planområdet Planområdet utgörs av en areal på cirka 3800 kvm. Området är beläget inom kommunens södra del och omfattar fastigheterna Ava 5:87 – Ava 5:93 västra delen av Drivan.
Syfte Syftet med planen är att öka byggrätten för bostadsbebyggelse genom att slå samman två fastigheter inom området. Det ger möjlighet till effektivare markanvändning.
Samråd
Förslaget ställs ut från och med 2024-06-24 till och med 2024-08-05. Under denna tid finns
handlingarna tillgängliga på:

 • Kommunkontoret, Kungsvägen 41, 914 81 Nordmaling
 • Nordmalings kommunbibliotek, Kungsvägen 31, 914 32 Nordmaling

Handlingar

 • Plankarta
 • Planbeskrivning
 • Undersökning av betydande miljöpåverkan

Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och inlämnas, tillsammans med namn, adress, telefonnummer samt Dnr: SB-2023-635 senast den 5 Augusti 2024 till:
Nordmalings kommun, Bygg- och miljökontoret, 914 81 Nordmaling
eller via e-post: planbygg@nordmaling.se

För upplysningar kontakta;
Byggkontoret
Tel: 0930-140 96 Telefontid: mellan 10.00-12.00 mån - fre
E-post: planbygg@nordmaling.se

 1. UNDERRÄTTELSE om Samråd – För omarbetat förslag till ändring av detaljplan på fastigheterna AVA 5:87-5:97
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSektor Samhällsbyggnad
  Ansvarig för kungörelsenAndreas Nyman
  Dokument eller extern anslagstavlaSB-2023-635_2024-06-18_SB-2023-635_2024-06-18-12_Underrättelse om Samråd - alla handlingar.pdf Pdf, 5.2 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (46 dagar, 2 timmar och 12 minuter)