Artikeln publicerades 25 juni 2024

UNDERRÄTTELSE om Samråd avseende Vattentjänstplan

Nordmalings kommun har tagit fram samrådshandlingar för vattentjänstplan Nordmalings kommun, Västerbottens län.

Denna vattentjänstplan ger en beskrivning av den långsiktiga planeringen av den allmänna VA-anläggningen i Nordmalings kommun och utgör en del i en framtida VA-plan. Planen inkluderar beskrivning av nuvarande anläggning och dess behov samt planeringen av befintlig anläggning och planering inför utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen.

Samråd

Fram till 5 augusti 2024 finns samrådshandlingarna tillgängliga på:

Handlingar:

 • Vattentjänstplan

Undersökning om betydande miljöpåverkan av vattentjänstplanen

Enligt 6 kap. 3 § miljöbalken ska en strategisk miljöbedömning göras av en plan som tas fram av kommunen. Utifrån den undersökning av behov av strategisk miljöbedömning för vattentjänstplan i Nordmalings kommun bedöms planen inte antas medföra betydande miljöpåverkan. Det innebär att ingen miljöbedömning kommer att upprättas.

Handlingar:

 • Undersökning om betydande miljöpåverkan av vattentjänstplanen
 • Beslut - 2024000112 - KS - § 113

Under hela samrådstiden 2024 juni till 05 augusti 2024 kan du tycka till om Nordmalings vattentjänstplan och påverka planförslaget. Dina synpunkter kan du lämna:

Via mail till: Planbygg@nordmaling.se
Markera ditt mail med ämnet ”Synpunkter Vattentjänstplan

Alternativt via brev till:

Nordmalings kommun, Bygg och miljö
Kungsvägen 41
91481 Nordmaling

Har du frågor eller vill du diskutera planförslaget har du även möjlighet att göra det under Nordmalingsdagen 27/7 2024. Då kommer representanter från kommunen att vara på plats för att svara på frågor och ta emot synpunkter.

 1. UNDERRÄTTELSE om Samråd avseende Vattentjänstplan
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSektor Samhällsbyggnad
  Ansvarig för kungörelsenAndreas Nyman
  Dokument eller extern anslagstavlaUnderrrättelse om Samråd avseende Vattentjänstplan handlingar webb.pdf Pdf, 12.5 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (43 dagar, 12 timmar och 0 minuter)