Agenda 2030 - målen för ett hållbart samhälle

Nordmalings kommun har kartlagt hur kommunens verksamheter bidrar till att uppfylla Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen.

Målen gäller för alla FN:s medlemsländer, fattiga som rika, såväl inom som mellan nationer. Kommunerna har en central roll i Sveriges genomförande av Agenda 2030.

Läs mer här